Brand

Regler

§ 1. Du skal være 18 år eller derover for at kunne optages i klanen. I enkelte tilfælde kan CL dispensere.


§ 2. Du skal være dansk og være bosat i Danmark.


§ 3. Som medlem betaler man 100-200 kr. halvårligt. Der betales forud og overskydende kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse fra klanen.


§ 4. Det FORVENTES, at du følger med i Muttley's forum, for at være opdateret om hvad der foregår.


§ 5. Du må ikke være medlem af andre klaner, som spiller Battlefield 3 med mindre et andet spil spilles, SAMT CL´s godkendelse.


§ 6. Ingen stødende nick names/ingame navne er tilladt i klanen.


§ 7. Som medlem af Muttley SKAL man spille med sit "Muttley Tag" på Muttley's servere. Vi ser også meget gerne, at du bruger dit "Tag" på fremmede servere. Dvs. "[Muttley]Nicknavn". Dit tag vil blive oprettet ved indmeldelse.


§ 8. Du skal spille fair spil og cheat i alle former er absolut forbudt og uden undtagelser. Ved overtrædelse medfører det øjeblikkelig bortvisning - uden diskussion.
Spillere der beviseligt er taget for cheat kan ikke blive optaget i Muttley.


§ 9. Du skal være aktiv i rimelig grad for at være i Muttley og er man på et hold, forventes der forholdsvis meget aktivitet.


§ 10. Man kan i en kortere eller længere periode gå på onleave, men dette skal meldes til klanledelsen.
Man er stadig kontingent pligtig selvom man er inaktiv i en periode. Går du på "Onleave" fra et job som Tuneringsleder eller lignende skal du ikke forvente, at kunne vende tilbage til dette job eller til samme hold.


§ 11. Er du admin på vores servere, forventes det, at du agerer som en. Lad tvivlen komme den forurettede til gode inden kick/Ban - brug din sunde fornuft. Vær reel og flink så spillerne kan lide at komme på vores servere, da det er vores servere vi rekrutterer nye members fra.


§ 12. Du skal have BF4 som orginalt spil.


§ 13. På Muttley´s teamspeak spiller vi Battlefield og KUN Battlefield. Venner er tilladt under forudsætning af at der spilles Battlefield i de åbne rum.
Det er tilladt for en Muttley og kun Muttley´s at spille andre spil end Battlefield i de rum der er oprettet til formålet.


§ 14. Som Muttley medlem skal du bære dit Muttley tag med respekt dvs., at man følger reglerne på div. servere og opfører sig ordenligt, da vi derved udadtil fremstår som en voksen klan. Respekter andre som du selv vil respekteres.


§ 15. I Muttley er det klanledelsen der er den bestemmende enhed. De admins klanledelsen har udnævnt til en given opgave skal respekteres.


§ 16. Du skal være indforstået med disse regler for at være medlem af Muttley.